image

Till salu.
Jag säljer min bigård bestående av några kupor samt diverse kringutrustning, slunga och slungutensilier.
Kupor
Samtliga kupor är Skälderhuskupor i trä, målade med mörkgrön oljefärg, lågnormala (yngelrum) och HLS (skattlådor), köpta hos Joel Svensson i Skälderhus de senaste 7 åren.
Kuporna består av;
Lådor, lågnormala, yngelrum 450:-SEK/st
Skattlådor, (HLS) 400;SEK/st
Skattlådor, (HLS) 5 ramar 150;SEK/st
Ramar, trådade 10:-SEK/st (11 st/100;- SEK)
Ramar 7:-SEK/st (11 st/100;- SEK)
Botten varroabricka och fluster 500:-SEK/st
Täckbräder 10:- SEK/st
Tak 500:-SEK/st
Spärrgaller 60:-SEK/st
Övrig utrustning
Slunga 2 900;- SEK
Pollenfälla 50:-
Foderballong, foderbräda, 140:-SEK
kloss, ventil.
Elektrisk vaxinläggare 300.-SEK
Övrig utrustning är tillverkad av rostfritt stål (ex. slungan), nylon eller plast.
och säljs för c:a halva katalogpriset, slungan (3-r, rostfri) för 2 900:- SEK
Allt kan ses mellan Arild och Skäret.
Lena Persson Nabbavägen 53
Tel. 0708 985705 26372 SKÄRET

Föreningen har kanske det som ni saknar i ramar o burkar..

Föreningen har 700gr burkar samt LN-ramar till försäljning till bra priser. Kontakta Ingrid för mer info