image

Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland
I samarbete med Nordvästra Skånes         
Biodlarförening startar kurser  i Biodling
 
Praktisk kortkurs i biodling-gör en miljöinsats bli biodlare!
 
Om du vill lära dig att sköta en biodling, men inte har tiden för en längre kurs. Gå vår kortkurs, du får både teori samt lite praktiska moment.
 
Bli biodlare så får du:
1. Kontakt med ett annat samhälle
2. Ta del av binas förunderliga levnadssätt
3. Mer och bättre frukt och bär i din trädgård
4. Sist men inte minst egen honung
 
När vi slutar vet du hur man sköter sina bin och producerar egen honung.
 
 
 
 
Arr.112102    måndag   19/4 2021 kl. 18.30, varje vecka
Arr.112103    tisdag      20/4 2021 kl. 18.30, varje vecka
Arr.112102    lördag      24/4 2021 kl. 11.00, varje vecka
 
Antal träffar per kurs : 5 x 3 stud. timmar (45 min) Pris: 790:-
 
Lokal: Bigård i Mörarp, Gamla Tågarpsvägen 732
 
 
Vi tar gärna emot din anmälan.
Anmälan kan göras också via hemsidan www.sv.se/skaneland
eller ring 0768-714 801 / 0705-080400