image

Anmäl uppställningsplats för dina bin

Anmälan görs av alla vart 3:e år och just 2015 är ett sådant särskilt anmälningsår. Du ska skicka in den ifyllda och undertecknade blanketten till länsstyrelsen i ditt län före den 31 mars. För dig som startar eller övertagit bisamhällen gäller att du ska anmäla till länsstyrelsen direkt när du påbörjat din biodling.

Du kan hämta blanketter från din länsstyrelse eller på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se